สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงร่วมงานตรุษจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตจีน

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงร่วมงานตรุษจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตจีน

502

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ทรงร่วมงานตรุษจีน ประจำปี 2562

โอกาสนี้ ทรงติดตัวอักษรภาษาจีนคำว่า “ฝู” หนึ่งคู่ บนประตูทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นอักษรมงคล มีความหมายว่า โชคลาภและความมั่งคั่ง พระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่จีน

ในการนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...