กรมควบคุมมลพิษ เผยPM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ เผยPM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

453

 

4 กุมภาพันธ์ 2562

กรมควบคุมมลพิษเผยปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากช่วงเวลา 7.00 และ 12.00 น. ปริมาณ PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่

โดย กทม. จัดกิจกรรม Big Cleaning ร่วมกับทุกภาคส่วน มีกิจกรรมประกอบด้วย ฉีดล้างทำความสะอาดทางเท้าจัดเก็บขยะ และฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารสำนักงานพร้อมกันทุกจุด ขอความร่วมมือผู้ประกอบการอาคารหรือตึกสูง กว่า 3,200 แห่ง และอาคารที่กำลังก่อสร้างอีกกว่า 150 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำพร้อมกันในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และทำต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์มลพิษทางอากาศจะคลี่คลาย

โรงเรียนการบินกรุงเทพ ได้ดำเนินการนำเครื่องบินเล็กขึ้นบินและฉีดพ่นละอองน้ำในที่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจุดที่ยังคงมีค่าฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน โดยจะมีการปรับแผนการขึ้นบินต่างจากเมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยจะทำการขึ้นบินต่อเนื่อง โดยไม่เว้นช่วง 30 นาที ส่วนความสูงจะมีการประเมินตั้งแต่ 800-900 ฟุต โดยใช้เครื่องบิน 8 ลำ ลำละ 2 เที่ยวบิน รวมน้ำที่จะทำการฉีดพ่นประมาณ 1,600 ลิตร

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ นำรถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนถึงกำหนดรอบชำระภาษีรถ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ป้องกันสาเหตุการเกิดควันดำและก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM2.5 โดยขอให้ผู้ประกอบการนำรถเข้าตรวจสอบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จะคลี่คลาย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด 8 จังหวัด (สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี และสระแก้ว)โดยฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง 2 ชุด จ.นครสวรรค์ และ ระยอง เมื่อเวลา 10.30 น. คาดการณ์สถานการณ์จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดการณ์ว่าในวันนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ ทั้งนี้ จากการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...