สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดงานเชฟแชริตี้ 2562

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดงานเชฟแชริตี้ 2562

543

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดงาน บางกอกเชฟแชริตี้ประจำปี 2562 ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ทรงเปิดงาน “บางกอก เชฟ แชริตี้” ประจำปี 2562 ที่บริษัท กูร์เมท์ วันฟู้ด เซอร์วิส ประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10

ในการนี้มีเชฟชื่อดัง 22 คน จากโรงแรมชั้นนำและเชฟจากครัวการบินไทย ร่วมสร้างสรรค์เมนูพิเศษ 11 รายการ โดยนำผักปลอดสารพิษในโครงการจัน-กะ-ผัก จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และน้ำมันเมล็ดชาจากภัทรพัฒน์ ในมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

นอกจากนี้ มีเชฟรุ่นจิ๋ว 11 คน ร่วมปรุงอาหารกับเชฟชื่อดัง งานบางกอก เชฟ แชริตี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 รายได้จากการจำหน่ายบัตรและการระดมทุนทั้ง 9 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับเงินบริจาคกว่า 132 ล้านบาท เงินรายได้ทั้งหมดได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และช่วยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดาร สร้างโรงเรียน จัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

ซึ่งขณะนี้ได้สร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปแล้ว 2 แห่ง คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่หลองใต้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...