นายกฯมอบสมุดอนุญาตทำกินป่าชุมชนโพนงาม-ดงปอ

นายกฯมอบสมุดอนุญาตทำกินป่าชุมชนโพนงาม-ดงปอ

636

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ตรวจติดตามการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวและการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนชาวยโสธร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของจังหวัดยโสธร ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวยโสธร ให้การต้อนรับ นอกจากนั้นยังมีการแสดง “รำมาลัยข้าวตอก” เพื่อเป็นการต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกหนึ่งเดียวในโลกที่จะมีขึ้นที่จังหวัดยโสธร ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วย

โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับฟังการรายงานผลการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และได้ร่วมเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวของราษฎรที่ได้รับคัดเลือกให้ทำกิน ในชุมชน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าโพนงามและป่าดงปอ” อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 75 ราย 88 แปลง และเป็นสักขีพยานมอบเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตไข่ไก่อินทรีย์แก่เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว จำนวน 1 ราย

จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ และเยี่ยมชมนิทรรศการการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยโสธร ได้แก่ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีจุดไฟตูมกา ประเพณีแห่ดาว และประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ด้วย

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...