ตชด.ไทยเขมรหวิดปะทะเหตุมันสำปะหลังล้ำเขตแดนสระแก้ว

ตชด.ไทยเขมรหวิดปะทะเหตุมันสำปะหลังล้ำเขตแดนสระแก้ว

962

เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวณชายแดนกัมพูชาและไทยเผชิญหน้าอย่างดุเดือดเมื่อฝ่ายไทยพยายามใช้รถแทรคเตอร์เพื่อไถมันสำปะหลังที่ปลูกโดยเกษตรกรเขมรที่อยู่ใกล้ชายแดน

สำนักข่าวพนมเปญโพสต์รายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 29 คนจากกองร้อย 126 ของไทยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกัมพูชา 15 คนจากกองร้อยที่ 911 และ 503 ของกัมพูชา เหตุเกิดขึ้นที่พื้นที่ชายแดนระหว่างหลักเขตแดนที่ 42 และ 43 บริเวณบ้านลโบอุกสเวย์ เขตสเวย์เชก จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชากับบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วของประเทศไทย

พนมเปญโพสต์รายงานงานว่าสาเหตุเกิดจากราษฎรกัมพูชา 2 คนได้ปลูกมันสำปะหลังติดกับถนนเลียบชายแดนของไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนของไทยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เว้นไว้เป็นกันชนระหว่างชายแดนทั้งสองประเทศยังเจรจาไม่เสร็จสิ้นและพยายามนำรถไถเข้าไถทำลายมันสำปะหลังแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกัมพูชาเข้าขัดขวางไม่ให้ทำลาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนไทยกล่าวว่าเกษตรกรกัมพูชาปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ที่ยังไม่ได้กำหนดชัดเจน

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติกัมพูชากล่าวว่าการเผชิญหน้าสงบลงหลังจากการเจรจากับเกษตรกรซึ่งยินยอมตกลงที่จะเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังภายในหนึ่งสัปดาห์

ความขัดแย้งครั้งแรกเกิดขึ้นหลังจากทางการไทยขอให้เกษตรกรย้ายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังให้ห่างประมาณ 150 เมตรจากถนนดินที่กองทัพไทยสร้างขึ้นแต่เกษตรกรกัมพูชาตกลงที่จะย้ายแค่ 50 เมตรเท่านั้น

ตำรวจชายแดนหนึ่งไม่เปิดเผยชื่อบอกกับพนมเปญโพสต์ว่าครอบครัวเขมรสองคนจากหมู่บ้านเปรยจันในชุมชนโอเปอโบชอของเขตโอโบฟได้ปลูกมันสำปะหลังข้ามชายแดน “เจ้าหน้าที่ไทยได้ร้องขอเจ้าหน้าที่กัมพูชาสองครั้งสั่งให้เกษตรกรกัมพูชาถอนการปลูกมันสำปะหลังที่ปลูกใน ‘พื้นที่สีขาว’ เพื่อป้องกันการตัดไม้ในพื้นที่ที่ไม่สอดคล้องกับบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการชายแดนของทั้งสองประเทศ”

เกษตรกรสองคนกล่าวว่าพวกเขากู้เงินจากธนาคารเพื่อปลูกมันสำปะหลังและไม่สามารถจ่ายคืนให้กับธนาคารได้หากพวกเขาถูกบังคับให้เก็บเกี่ยวเร็วกว่ากำหนด และพวกเขายืนยันว่าการปลูกมันสำปะหลังอยู่ในอาณาเขตของกัมพูชา

ผู้ว่าราชการจังหวัด Soun Bovor และรองผู้ว่าราชการ Ly Sary ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอ้างว่าไม่มีรายละเอียดใด ๆ ในขณะที่หัวหน้าตำรวจจังหวัด Ath Khem ไม่สามารถติดต่อได้สำหรับความคิดเห็น

80%
Awesome
  • Design
Source The Phnomphenh Post
Comments
Loading...