ฮุนเซ็นกร้าวกัมพูชาไม่ตายเหตุยุโรปตัดสิทธิ EBA

ฮุนเซ็นกร้าวกัมพูชาไม่ตายเหตุยุโรปตัดสิทธิ EBA

640

ฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศกร้าวกัมพูชาไม่ตายหากถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษ EBA

สมเด็จอัครเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวถึงการที่สหภาพยุโรปจะตัดสิทธิพิเศษ Everything But Arms (EBA) ในการสัมมนาของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาว่า ” กัมพูชาจะไม่ตาย ถึงแม้ไม่ตัดสิทธิพิเศษกัมพูชาก็ไม่ได้รวยขึ้น

“ เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระของเรา เราไม่ควรแลกเปลี่ยนอธิปไตยของเรากับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากต่างชาติ จะช้าจะเร็วสิทธิพิเศษ EBA ก็จะถูกยกเลิกอยู่ดี นี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการค้าเราจ่ายภาษีให้พวกเขาและพวกเขาจะจ่ายภาษีให้เรา ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องหาวิธีทั้งหมดเพื่อให้เศรษฐกิจของเราแข่งขันได้มากขึ้น “

สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชายังกล่าวถึงชาวกัมพูชาทุกคนโดยเฉพาะคนงานไม่ต้องกังวลกับความคิดเห็นของคนอื่นตราบใดที่มีงานมีอาชีพและรายได้เสริม “ สุนัขเห่าก็ได้แต่เห่า แต่ผู้คนยังเดินอยู่”

นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าบริษัทของยุโรปยังคงดำเนินธุรกิจในกัมพูชาต่อไป แม้ทางการกัมพูชาจะไม่ยอมดำเนินการปฏิรูปการเมืองภายในตามแรงกดดันของสหภาพยุโรป.

Everything But Arms (EBA) คือโครงการที่สหภาพยุโรป (European Union: EU) ให้สิทธิพิเศษด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าและยกเลิกการกำหนดโควตานำเข้าให้แก่สินค้านำเข้าที่มีแหล่งกำเนิดจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LLDCs) โดยครอบคลุมสินค้าทุกประเภท ยกเว้นอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อช่วยให้กลุ่ม LLDCs มีรายได้

80%
Awesome
  • Design
Source The Phnomphenh Post
Comments
Loading...