บิ๊กตู่ลงพื้นทีาแปดริ้วขอประชาชนอย่ากลับสู่ความขัดแย้ง

บิ๊กตู่ลงพื้นทีาแปดริ้วขอประชาชนอย่ากลับสู่ความขัดแย้ง

131

นายกฯ ติดตามผลการดำเนินงาน จ.ฉะเชิงเทรา ระบุโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาดีขึ้นเพราะรัฐบาลและความร่วมมือของประชาชน ย้ำป็นนายกฯ ของประชาชน ทำเพื่อทุกคน-เพื่อประเทศชาติ ขอทุกคนนำความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติกลับสู่สังคมไทย ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืน

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธร พร้อมกราบนมัสการพระธรรมมังคลาจารย์ (วิ.) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดฉะเชิงเทรา รองรับแผนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน 3 จังหวัดได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 4 กลุ่ม 15 โครงการ และ 5 โครงการหลัก

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง นักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดดอนทองได้แต่งชุดไทยมาให้การต้อนรับ บอกให้นายกรัฐมนตรีสู้ ๆ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สู้เพื่อพวกเรา สู้เพื่ออนาคตคนรุ่นใหม่ พร้อมกับบอกให้เด็กนักเรียนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะสุขภาพฟัน จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินพบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีทำสัญลักษณ์มือบอกรักประชาชน และร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายมอบให้กับทุกคน พร้อมกล่าวว่าทุกคนเป็นคนดี และคนดีไม่มีวันตาย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งว่า ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพ โครงสร้างพื้นฐานได้ถูกพัฒนาให้ดีกว่าเดิม เพราะการดำเนินการของรัฐบาล และด้วยความร่วมมือของประชาชนทุกคน ซึ่งหากไม่มีความร่วมมือ เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้น รัฐบาลก็ไม่สามารถดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นนายกฯ ของประชาชน เป็นนายกฯ ของประเทศ ต้องทำเพื่อประชาชนทุกคน และทำเพื่อประเทศชาติเป็นหลัก

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า พรุ่งนี้ (21 มีนาคม) วันคล้ายวันเกิดของตนเอง ขออวยพรให้ประเทศที่จะเกิดขึ้นใหม่ด้วยการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมกับร้องเพลง Happy birthday ร่วมกับประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศเกิดใหม่เป็นประเทศที่เข้มแข็ง ดีกว่าเดิม ไม่ถอยหลังกลับไปสู่ความขัดแย้ง และจะต้องไม่ทะเลาะกันอีก อย่าให้ใครมาล้มสถาบันของประเทศ พร้อมกล่าวยืนยันว่า ตนพร้อมจะยอมตายเพื่อไม่ให้ใครมาล้มล้างสถาบันของประเทศได้

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่มาของ “แปดริ้ว” คือเป็นคำที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกง ดูจากปลาพื้นถิ่น เช่น ปลาช่อนจะมีขนาดใหญ่โต หากนำมาแล่ตามแนวยาวของตัวปลา ไม่ใช่การบั้งแบบที่เห็นเวลานำไปทอด เพื่อนำไปผึ่งหรือตาก จะผ่าออกมาได้มากถึง 8 ริ้ว  ขอให้ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์นี้ไว้ให้ลูกหลาน ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกับขอให้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพราะนั่นคือ “คุณค่าของคน” ในแต่ละยุคสมัย ต้องเชื่อมโยงกัน ต้องลดช่องว่างระหว่างวัย แล้วอยู่ร่วมกันได้ เราจะต้องนำความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติที่ห่างหายไป ให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยอีกครั้ง หยุดความขัดแย้ง เราต้องร่วมกันสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืน แล้วก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ผลักภาระให้ใคร แต่เป็นหน้าที่ “พลเมืองที่ดี” ของเราทุกคน พร้อมกล่าวว่าให้เอาหัวใจตนไป และเอาหัวใจของทุกคนคืนมา ซึ่งเป็นหัวใจแห่งความรัก และความจงรักภักดี จากนั้น นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

Comments
Loading...