ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ

ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ

819

‪ประกาศสำนักพระราชวัง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในหลวงร.9 ‬

‪“ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจก่อความวุ่นวาย” ‬

‪โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ปชช.ตระหนักและเตือนสติเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสามัคคี มั่นคง และความสุขของประชาชน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...