แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯเสด็จฯโรงพยาบาลจุฬาฯ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯเสด็จฯโรงพยาบาลจุฬาฯ

397

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระปรอท (ไข้) จากการติดเชื้อของพระวัตถิ (กระเพาะปัสสาวะอักเสบ)

Comments
Loading...