Monthly Archives

มิถุนายน 2019

สมเด็จพระสังฆราชประทานให้เฝ้ารับผ้าไตร

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ผู้บริหารธนาคารออมสิน นำผู้อำนวยการภาคจำนวน 18 ภาคของธนาคาร เฝ้ารับประทานผ้าไตร เพื่อเชิญไปในการบรรพชาอุปสมบทในโครงการอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เทิดไท้รัชกาลที่ 10

สหรัฐฯส่งเครื่องบินรบ F 22 Raptor ล่องหนจ่อคอหอยอิหร่าน

สหรัฐส่งเครื่องบินขับไล่ล่องหน F 22 Raptor ไปประจำการที่ฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศกาตาร์ กองบัญชาการกลางสหรัฐอเมริกา (CENTCOM) แถลงว่าสหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบินขับไล่ล่องหน F 22 Raptor มาประจำการที่ฐานทัพอากาศ al-Udeid…

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ทรงเข้าร่วมการแข่งขัน Manfred & Hilde Swarovski

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเข้าร่วมการแข่งขัน Manfred & Hilde Swarovski สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเข้าร่วมการแข่งขัน Manfred & Hilde Swarovski CDI1* (Prix

ไทยได้รับเลือกโหวตเป็นคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมยูเอ็น

15 มิถุนายน 2562 ประเทศไทย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง นายดอน ปรมัตถ์วินัย…

ไทยตอนบนมีฝน ใต้คลื่นสูง ลมแรง กทม.40%

ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ สำหรับทะเลอันดามันมี คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างความกตัญญูต่อครู

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างความกตัญญูต่อครู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี…

องคมนตรีเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

14 มิถุนายน 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี…

โปรดเกล้าฯหน่วยงานในพระองค์ขึ้นตรงกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…