กองทัพเรือไทย-สหรัฐ ร่วมฝึกผสม CARAT 2019

กองทัพเรือไทย-สหรัฐ ร่วมฝึกผสม CARAT 2019

741

กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ได้จัดกำลังทำการฝึกในทะเล SEA PHASE ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน พ.ศ.2562   ในการฝึกผสม CARAT 2019  ซึ่งเป็นการฝึกผสมแบบทวิภาคี ระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา   โดยการฝึกผสม CARAT ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2539 เรียกว่าการฝึกผสม CARAT 1995

โดยกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกร่วมกับหน่วยส่งกำลังภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกหรือ Commander Logistics Group Western Pacific ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา    ทั้งนี้การฝึกผสม CARAT ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 25

พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม CARAT 2019   และ นาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก CARAT 2019 โดยมี นาวาเอก Matthew J. Jerbi ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นผู้บัญชาการฝ่ายสหรัฐฯ

โดยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ซึ่งจะมีการวางแผน การฝึกและปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองกำลังสหรัฐฯ โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญได้แก่ การฝึกยุทธวิธีเรือดำน้ำขั้นพื้นฐาน การฝึกกวาดทุ่นระเบิด การฝึกยุทธวิธีตามลำน้ำการฝึกยิงเป้าพื้นน้ำ การฝึกการป้องกันภัยทางอากาศ การฝึกปราบเรือดำน้ำ การฝึกดำน้ำและการถอดทำลายอมภัณฑ์ การฝึกตรวจค้น การฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก และการสงครามเคมี-ชีวะ

กองทัพเรือสหรัฐฯ จัดเรือเข้าร่วมทำการฝึกได้แก่ เรือ USS ANTIETAM- CG 54 (ANT)  เรือ USNS MILLINOCKET – T-EPF 3 (MNT)  เรือ USS – MCM 7 (PAT)  เรือ USS PIONEER-MCM 9 (PIO)   เข้าร่วมทำการฝึก ในส่วนของกองทัพเรือ  ได้จัด เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงนเรศวร    เรือหลวงตากสิน เรือหลวงรัตนโกสินทร์  และอากาศนาวีประกอบด้วย  เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบ F-27 (ฟอกเกอร์) เครื่องบินลาดตระเวน แบบ DO-228 (ดอร์เนีย)- เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบ S-70B (ซีฮอว์ค)  เข้าร่วมทำการฝึกในทะเลครั้งนี้

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...