สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯเสด็จฯทรงวางพวงมาลา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯเสด็จฯทรงวางพวงมาลา

533

9 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์

ไปถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พวงมาลาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...