กรมสมเด็จพระเทพฯโปรดให้ประธานาธิบดีติมอร์-เลสเตเฝ้า

กรมสมเด็จพระเทพฯโปรดให้ประธานาธิบดีติมอร์-เลสเตเฝ้า

736

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาส ให้ นายฟรังซิชกู กูแตร์รึช ลู โอลู ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัญประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงดิลี สาธารณรัญประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลส

จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

80%
Awesome
  • Design
Source Presidência da República Democrática de Timor-Leste
Comments
Loading...