กรมสมเด็จพระเทพฯโปรดให้ประธานาธิบดีติมอร์-เลสเตเฝ้า

by Aum
0 comment