สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนทรงหล่อพระประธาน

สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนทรงหล่อพระประธาน

422

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงหล่อพระประธาน และพระมหาเถระ เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดเกษรศีลคุณ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีล แล้วทรงหล่อพระประธาน และพระมหาเถระ 3 รูป ประกอบด้วย หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

งานหล่อพระประธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวินิจฉัยให้สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นปูนปั้นสีขาวทั้งองค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 224 เซนติเมตร ความสูงจากกองค์พระ ถึงพระเกศ 329 เซนติเมตร ยกฐาน 3 ชั้น น้ำหนัก 4,000 กิโลกรัม ความกว้าง ฐานพระ 308 เซนติเมตร ความสูงฐานพระ 179 เซนติเมตร ประดับพระนาม จภ. สำหรับพระเถระ 3 องค์ จะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานด้านหน้าองค์พระประธาน โดยรูปหล่อหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล จะอยู่ด้านขวาของพระประธาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อยู่ด้านซ้าย และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน อยู่ตรงกลาง ยกระดับฐานที่ตั้งตามลำดับ แต่ละองค์ มีน้ำหนัก 80 กิโลกรัม

จากนั้น ทอดพระเนตรยอดฉัตรทองคำที่ทรงเททองหล่อ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สูง 113 เซนติเมตร กว้าง 33 เซนติเมตร โดยใช้ทองคำที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในการหล่อ เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2556 โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานโครงการฯ พร้อมทรงพระกรุณาโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็นประธานคณะผู้ออกแบบ โดยร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ทางวัดฯ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ที่บรรจุอัฐิธาตุและเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะคำสอนในพุทธศาสนา และศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2563

80%
Awesome
  • Design
Source กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
Comments
Loading...