โปรดเกล้าฯอัญเชิญพระราชกระแสชมเชยครอบครัว จ.ส.อ.สมชาย

โปรดเกล้าฯอัญเชิญพระราชกระแสชมเชยครอบครัว จ.ส.อ.สมชาย

393

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล..กัลย์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญพระราชกระแสชมเชยพร้อมอัญเชิญกระเช้าพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่นางชฎารัตน์ธนบัตรอายุ36 ปีภรรยาของ...สมชายธนบัตรครูฝึกนักเรียนนายสิบรุ่นที่43 ศูนย์การทหารราบประจวบคีรีขันธ์

...สมชาย ธนบัตร ประสบเหตุเสียชีวิตจากการปกป้องลูกศิษย์ซึ่งมีนายวิบูลย์รัตนาภรณ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยพล.. พรชัยอินทนูผบ.มทบ.44 และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี

ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย ...สมชาย ธนบัตร ครูฝึกนักเรียนนายสิบรุ่นที่43 ศูนย์การทหารราบประจวบคีรีขันธ์ในความกล้าหาญมีความเสียสละและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ครูฝึกด้วยการเข้าปกป้องช่วยเหลือลูกศิษย์ในช่วงทำการฝึกวิธีการขว้างระเบิดด้วยลูกระเบิดจริงจนได้ประสบเหตุถึงแก่ชีวิตเมื่อวันที่4 มิถุนายนที่ผ่านมานับเป็นตัวอย่างอันดีแก่ข้าราชการทหารเป็นบุคคลที่ควรยกย่องเชิดชูเกียรติได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งทรงชมเชยและทรงห่วงใยแก่ครอบครัว...สมชายธนบัตร

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...