กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯสภากาชาดติมอร์-เลสเต

กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯสภากาชาดติมอร์-เลสเต

380

13 มิถุนายน 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน สภากาชาดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

80%
Awesome
  • Design
Source Cruz Vermelha de Timor-Leste
Comments
Loading...