Daily Archives

มิถุนายน 14, 2019 | 22:31

องคมนตรีเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

14 มิถุนายน 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี…