พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างความกตัญญูต่อครู

by Aum
0 comment