Daily Archives

มิถุนายน 30, 2019 | 21:38

สมเด็จพระสังฆราชประทานให้เฝ้ารับผ้าไตร

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ผู้บริหารธนาคารออมสิน นำผู้อำนวยการภาคจำนวน 18 ภาคของธนาคาร เฝ้ารับประทานผ้าไตร เพื่อเชิญไปในการบรรพชาอุปสมบทในโครงการอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เทิดไท้รัชกาลที่ 10

สหรัฐฯส่งเครื่องบินรบ F 22 Raptor ล่องหนจ่อคอหอยอิหร่าน

สหรัฐส่งเครื่องบินขับไล่ล่องหน F 22 Raptor ไปประจำการที่ฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศกาตาร์ กองบัญชาการกลางสหรัฐอเมริกา (CENTCOM) แถลงว่าสหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบินขับไล่ล่องหน F 22 Raptor มาประจำการที่ฐานทัพอากาศ al-Udeid…

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ทรงเข้าร่วมการแข่งขัน Manfred & Hilde Swarovski

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเข้าร่วมการแข่งขัน Manfred & Hilde Swarovski สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเข้าร่วมการแข่งขัน Manfred & Hilde Swarovski CDI1* (Prix