สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ทรงเข้าร่วมการแข่งขัน Manfred & Hilde Swarovski

510

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเข้าร่วมการแข่งขัน Manfred & Hilde Swarovski

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเข้าร่วมการแข่งขัน Manfred & Hilde Swarovski CDI1* (Prix St.George) Schindlhof กับม้าคู่พระองค์ Prince Charmping WPA ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ นับเป็นปีที่สองของพระองค์ ณ สนามแข่งขันแห่งนี้ และม้าทรงคู่พระทัย ที่ได้รับการยกย่องจากชาวต่างชาติ และนักขี่ม้าในระดับนานาชาติ ถึงพระอัจฉริยะภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการทรงม้า

หลังจากจบการแข่งขัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฝึกซ้อมกับม้าทรงประจำพระองค์ Fürst Henry ต่อ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ที่แสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะ ต่อการทรงม้าอย่างใส่พระทัยของพระองค์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ทรงเข้าร่วมการแข่งขัน Manfred & Hilde Swarovski

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ทรงเข้าร่วมการแข่งขัน Manfred & Hilde Swarovski

Source h.r.h princess sirivannavari nariratana
Comments
Loading...