นศท.ไว้ผมยาวได้ เพราะไม่ใช่ทหารอาชีพ

677

นศท.สามารถไว้ผมยาวได้แล้ว เพราะไม่ใช่ทหารอาชีพ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ขึ้นเหนือตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ หลังมีการปรับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารใหม่ มีผลในภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562 นี้ พร้อมย้ำกับนักศึกษาวิชาทหารให้ฝึกฝนด้วยความเข้มแข็ง อดทน และภาคภูมิใจในตนเองที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกำลังพลสำรองของชาติ

สำหรับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562 นี้มีดังนี้

การปรับลดการฝึกภาคปฏิบัติลงร้อยละ 10 โดยตัดวิชาที่ไม่จำเป็นออกไป เปลี่ยนเป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ การเสียสละตนเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม


ให้นักศึกษาวิชาทหาร สามารถตัดผมรองทรงสูง ไม่ต้องตัดผมเกรียนเหมือนทหารอาชีพ แต่ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

Comments
Loading...