โปรดเกล้าฯให้สร้างบ้านทวด 5 แผ่นดินตาบอดสองข้าง

454

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างบ้าน  คุณทวดวิ่ง 5 แผ่นดินผู้พิการทางสายตานครศรีธรรมราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช  ช่วยคุณทวดวิ่ง คงแคล้วภัย อายุ 98 อยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ 3 ต. หัวตะพาน อ .ท่าศาลา จ .นครศรีธรรมราช ซึ่งแก่ชราและมีความพิการทางสายตาทั้งสองข้าง คุณทวดวิ่ง อาศัยอยู่คนเดียวโดยลำพังในเพิงพักกระท่อมไม้เล็กๆพอกันแดดกันฝนได้บ้าง

คุณทวดวิ่ง คงแคล้วภัย อายุ 98 ปี

ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้คุณทวดวิ่ง  ให้เหมาะสมและได้พักอาศัยสำหรับผู้พิการทางสายตาและมีอายุมาก เพื่อสะดวกสำหรับการเคลื่อนไหวด้วย

บ้านหลังใหม่ คุณทวดวิ่ง

คุณทวดวิ่ง มีครอบครัวและมีบุตร 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน ปัจจุบันภรรยาและบุตรสาวเสียชีวิตแล้ว เหลือบุตรชาย ซึ่งบวชเป็นพระ ชื่อพระสมจิตร์ ช้างดา อาย 72 ปี จำพรรษาอยู่ที่วัดศรีวิชัยพัฒนาราม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช คุณทวดยิ่ง ดีใจ ปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

Comments
Loading...