โปรดเกล้าฯสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรน้ำท่วมบ้าน

372

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของ ราษฎรประสบอุทกภัย จ.สมุทรปราการ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 40 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการณ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ยังความปลาบปลื้มแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด

Comments
Loading...