นายกฯชวนทำบุญรักษาศีล ลด ละเลิกอบายมุขเทศกาลเข้าพรรษา

457

นายกฯชวนทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อถวายถวายเป็นพุทธบูชา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 ก.ค.62 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การจัดงานดังกล่าว เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และถวายเป็นพุทธบูชา โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภทตลอดพรรษา

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “การทำบุญไม่ต้องหวังชาติหน้า แต่ให้ดูในชาตินี้ ที่มีความสุขความสบายใจ รวมทั้งมีความเป็นห่วงเรื่องอาหารถวายพระที่มีรสชาติหวาน”

Comments
Loading...