ประธานWEFพร้อมเชื่อมั่นการทำงานของ ครม.ชุดใหม่บิ๊กตู่

488

World Economic Forum พร้อมสานต่อความร่วมมือกับไทยและอาเซียนสร้างหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน

ศาสตราจารย์ เคล้าส์ ชวาป Professor Klaus Schwab ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร World Economic Forum (WEF) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พร้อมเผยว่ามีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคง ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันเกี่ยวกับเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสงครามการค้า โดยต่างมีเจตนามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สามารถตอบสนองความท้าทาย และมองผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก โดยประธานบริหาร WEF อยากเห็นภูมิภาคอาเซียนที่เข้มแข็ง และเพิ่มพูนความร่วมมือกับภูมิภาคอื่นๆ ด้วย

นายกฯ กล่าวว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์และเน้นการสร้างความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคอื่นๆ พร้อมทั้งกล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมผู้นำ G20 ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้นำเสนอผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อนำเสนอแนวทางความร่วมมือกับประเทศสมาชิก G20ประธานบริหาร WEF ชื่นชมรัฐบาลไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 และผลการจัดลำดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและพร้อมสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ขณะเดียวกัน ประธานบริหาร WEF อวยพรให้รัฐบาลชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่น และประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้เชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม WEF ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ครั้งที่ 50 ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ด้วย

Comments
Loading...