อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยการป้องกันไฟป่าในภาคเหนือ

399

อัญเชิญพระราชกระแสในหลวง ทรงชมเชยการป้องกันและดับไฟป่าในภาคเหนือ”

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชกระแสชมเชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพภาคที่ 3 ได้บูรณการร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ดำเนินการป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้คลี่คลายลงตามลำดับ ถือได้ว่าเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตสำนึกในการทำหน้าที่และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

โดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานกระแสทรงชมเชย ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เขตพระราชฐาน เขาดินวนา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในเหตุการณ์ครั้งนี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Comments
Loading...