กรมฝนหลวงนำฮ.บินสำรวจน้ำพื้นที่กระบี่ ภูเก็ต และสุราษฏร์ธานี

545

กรมฝนหลวงภาคใต้บินสำรวจพื้นที่กระบี่ ภูเก็ต และสุราษฏร์ธานี

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จ.สุราษฎร์ธานีได้ทำการขึ้นบินสำรวจสถานการณ์พื้นที่การเกษตรและสถานการณ์น้ำ
ของจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฏร์ธานีพบว่าบริเวณต่างๆมีสถานการณ์ในพื้นที่
พืชที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
พีซที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
น้ำมีปริมาณน้อยมาก
อ่างเก็บน้ำบางเหนียวตำอ.ถลางจ.ภูเก็ต
อ่างเก็บน้ำบางวาด อ.กะทู้จ.ภูเก็ต
น้ำมีปริมาณน้อยมาก
อ.เมืองภูเก็ตจ.ภูเก็ต
พืชที่ปลูกยางพารา
พืชที่ปลูกปาล์มน้ำมันยางพารา เงาะ ทุเรียน
อ.บ้านนาสารจ.สุราษฎร์ธานี
เขื่อนรัชชประภาจ.สุราษฎร์ธานี
น้ำมีปริมาณน้อย

Comments
Loading...