ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอจะเสด็จเยือนออสเตรเลีย13-23 กค. 2562

521

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 13 – 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงงานทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โอกาสดังกล่าวจะพระราชทานพระวโรกาสให้คณะศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล เข้าเฝ้าถวายการบรรยายเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานหลักสูตรสองปริญญาสาขาวิชานวัตกรรมและวิศวกรรมทางการแพทย์ และความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยด้านฟิสิกส์การแพทย์ รวมทั้งจะทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรสองปริญญาดังกล่าว ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ณ เมืองนิวคาสเซิล

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 475 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 19.20 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 476 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 16.20 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562

Comments
Loading...