นายกฯถวายเครื่องสักการะวันเข้าพรรษาแด่สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระวันรัต

500

นายกฯถวายเครื่องสักการะวันเข้าพรรษา แด่สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระวันรัตมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และศาลาทรงไทยหน้ากุฏิดารากร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระวันรัต

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กราบนมัสการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่าวคำถวายเครื่องสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายธูปเทียนแพ พุ่มดอกไม้ เทียนพรรษา ผ้าไตร และเครื่องไทย ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพรแก่นายกรัฐมนตรี โดยให้ยึดหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้ในการทำงาน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางต่อไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร ณ ศาลาทรงไทยหน้ากุฏิดารากร เพื่อกราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต โดยนายกรัฐมนตรีได้ถวายเครื่องสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายธูปเทียนแพ พุ่มดอกไม้ เทียนพรรษา ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม ด้วย

Comments
Loading...