นายกฯสั่งด่วนให้กองทัพลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือวิกฤติภัยแล้ง

409

นายก ฯ และรมว.กห. สั่งกองทัพระดมเสริมกำลังพลและเครื่องมือช่าง ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือวิกฤติภัยแล้ง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และ รมว.กห. ได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายตัวกว้างจากฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้น้ำไหลลงเขื่อนต่างๆต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 50 % ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างหลายพื้นที่

นายกฯสั่งการให้ทุกเหล่าทัพติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลือเร่งด่วนกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายกฯย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือช่างยานพาหนะและรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายนำ้ดื่มนำ้บริโภคให้ทั่วถึงเพียงพอแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  พร้อมทั้งสั่งการให้กองทัพอากาศประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนอากาศยานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ออกปฏิบัติการทำฝนเทียมช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงต่อเนื่องกันไปโดยเฉพาะพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว

Comments
Loading...