พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี3ฉบับ

396

21 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเอกิลส์ เลวิตส์ (Mr.Egils Levits) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวียคนใหม่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 มีข้อความว่า

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย

กรุงริกา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลัตเวีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐลัตเวียจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเดียวกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายกีตานัส นูเซดา (Mr.Gitanas Nauseda) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียคนใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายกีตานัส นูเชดา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย

กรุงวิลนีอุส

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียคนใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวลิทัวเนีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนีย จะกระชับแน่นแฟ้นและงอกงามเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียม

กรุงบรัสเซลส์

ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างยิ่ง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียม

ประเทศและพระราชวงศ์ของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันพิเศษและความร่วมมืออันเข้มแข็งในกิจการทุก ๆด้านระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะใกล้ชิดสนิทสนมและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Comments
Loading...