โปรดเกล้าฯองคมนตรีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก

405

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลา รำลึกถึงดวงวิญญาณเหล่าทหารหาญกล้าผ่านศึกสงครามเวียดนาม เนื่องในวันทหารผ่านศึกสงครามเวียดนาม กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ อนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนาม กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนาม

จากนั้นได้มีพิธีสงฆ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ดวงวิญญาณนักรบไทยที่เสียสละชีวิตในสมรภูมิเวียดนาม เพื่อให้เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานจงอางศึก ได้ถือปฏิบัติสืบทอดเกียรติภูมิของหน่วยจงอางศึกไว้ รวมทั้งยังเป็นการระลึกถึงคุณความดี และความเสียสละของทหารที่เสียสละชีวิต ในสงครามครั้งนั้น

ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2533 และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกระทำพิธีเปิดเมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2539 ซึ่งสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้วันที่ 21 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนาม โดยได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมอันหาญกล้าของทหารไทย 539 นาย ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

Comments
Loading...