กรมฝนหลวงเร่งระดมอากาศยาน 24 ลำ ช่วยวิกฤตภัยแล้ง

513

กรมฝนหลวงเร่งระดมอากาศยาน 24 ลำเพื่อทำฝนหลวงช่วยวิกฤตภัยแล้ง

นายสุรสีห์ กิติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เผยได้ระดมสรรพกำลังและอากาศยาน จำนวน 24 ลำ และระดมทุกหน่วยช่วยเหลือเร่งจัดหาแหล่งน้ำเติมน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ปัญหาช่วยวิกฤตภัยแล้ง

จากการสำรวจพบว่าปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแล้งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร หน่วยฝนหลวง 11 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกภาค คือ จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ลพบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว สุราษฎร์ธานี


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตือนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และช่วยกันกักเก็บน้ำ ป้องกันปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง กรมฝนหลวงมีฐานเติมสารฝนหลวง อีก 2 ฐาน ที่จ.ระยอง และนครสวรรค์ อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 22 ลำ


เครื่องบิน Caravan จำนวน 11 ลำ
เครื่องบิน Casa จำนวน 7 ลำ
เครื่องบิน Super King Air จำนวน 2 ลำ
เครื่องบิน CN-235 จำนวน 2 ลำ


นอกจากนี้ ยังมีอากาศยานของกองทัพอากาศ จำนวน 2 ลำ เครื่องบิน BT-67 เป้าหมายในระยะเร่งด่วนนี้ คือ การเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30%

Comments
Loading...