ยิ่งใหญ่‼️นิทรรศการฉลองรัชกษัตรา เทิดไท้ร. 10

450

นิทรรศการฉลองรัชกษัตรา เทิดไท้รัชกาลที่ 10 จัดยิ่งใหญ่ไปรษณีย์กลางบางรัก

ไปรษณีย์ไทยเชิญชวนพสกนิกร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภายในนิทรรศการแห่งปี “เถลิงราชย์ ฉลองรัชกษัตรา” ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เถลิงราชย์ ฉลองรัชกษัตรา” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระราชพิธีดังกล่าว ตลอดจนพระราชกรณียกิจ พระปฐมบรมราชโองการตั้งแต่ปฐมบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ความหมายแห่งเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์อันแสดงถึงพระเกียรติยศและพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ โดยนำเสนอผ่านคอลเลกชันตราไปรษณียากรไทยที่เกี่ยวเนื่องภายในงานนิทรรศการ ผู้เข้าชมยังจะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของนานาประเทศผ่านตราไปรษณียากรของประเทศนั้น ๆ รวม 10 ประเทศ ทั้งจากทวีปยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

พิเศษ!! วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.นี้ ผู้เข้าชมรับฟรีโปสการ์ดที่ระลึกในงานนิทรรศการ และตราประทับพิเศษ ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติม หรือประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะ

Comments
Loading...