ในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด“อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์”

734

27 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารว่า “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” มีความหมายว่า “อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของสองพระองค์” และเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ที่มีความเพียบพร้อมด้วยบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัย และครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ นับเป็นอาคารโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 224,652.25 ตารางเมตร จำนวน 29 ชั้น พื้นที่ใช้สอย สามารถรองรับผู้ป่วยในได้กว่า 1,200 เตียง

Comments
Loading...