28 กรกฎาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

458

28 กรกฎาคม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ทีมข่าว สำนักข่าวสวัสดีนิวส์
และสมาชิกแฟนเพจ

Comments
Loading...