ไทย-รัสเซียสานสัมพันธ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีร่วมกัน

374

30 กรกฎาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในมิติต่าง ๆ เศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยไทยได้เชิญชวนให้รัสเซียลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และอุตสาหกรรม S-Curve ในสาขาที่ฝ่ายรัสเซียเชี่ยวชาญ เช่น อุตสาหกรรมอวกาศ อุตสาหกรรมการบิน เทคโนโลยีดิจิทัล และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนให้รัสเซียส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ASEAN Smart Cities Network Conference and Exhibition และ ASEM Seminar on Enhancing Human Capital for Sustainable Digital Connectivity ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนสิงหาคมและตุลาคม 2562 ด้วย

Comments
Loading...