โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเยี่ยมจนท.ชายแดนใต้

449

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ครอบครัวของนายรัชวุฒิ แก้วศรี และนางสุภัสสร ปัจฉีมานนท์ ณ บ้านเลขที่ 22/1 บ้านช่องหมู หมู่ 7 ตำบลแป้น สายบุรี

ในเวลาต่อมาเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกอแลบีเละ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับ องคมนตรีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

จากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

พสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานีทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยต่อประชาชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและชายแดนใต้

Comments
Loading...