ปากีสถานประกาศใช้ทุกทางเลือกตอบโต้อินเดียยึดแคชเมียร์

516

ปากีสถานประกาศพร้อมใช้ทุกวิถีทางตอบโต้การเพิกถอนสิทธิปกครองตนเองของแคว้นแคชเมียร์ของรัฐบาลอินเดีย

ปากีสถานประชุมฝ่ายความมั่นคงเร่งด่วนตอบโต้อินเดีย

กระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานแถลงการณ์ประณามการเพิกถอนสิทธิปกครองตนเองของแคว้นแคชเมียร์ของรัฐบาลอินเดียโดยระบุว่าจะต่อต้านการกระทำของอินเดียทุกวิถีทางโดยพร้อมจะใช้ “ตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด”ในการตอบโต้การกระทำของอินเดีย ทั้งนี้ในฐานะที่เป็นคู่ขัดแย้งในพื้นที่พิพาทปากีสถานจะไม่ยอมรับการกระทำของอินเดียซึ่งผิดกฎหมาย

การแถลงการของปากีสถานมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีรามนาถ โกสินของอินเดียลงนามในกฤษฎีกายกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 370 ที่ให้แคว้นแคชเมียร์ปกครองตนเองและรัฐบาลกลางเข้าควบคุมการบริหารแคว้นแคชเมียร์โดยมีผลทันที

Source Sputnik/RT
Comments
Loading...