สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรฯเสด็จฯทอดพระเนตรการฝึกทหารราบ ค่ายธนะรัชต์

509

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปยังกองบัญชาการ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงนำพระสหาย ทัศนศึกษาการสาธิตการฝึกของทหารราบ ในการนี้ ประทับรถฮัมวี่ ไปยัง
สนามยิงปืนทางยุทธวิธี เขาปากทวาร ทอดพระเนตรการแสดงทางทหาร การต่อสู้ด้วยมือเปล่า และการใช้อาวุธประจำกายของทหารราบ การต่อในสู้ระยะประชิด, การยิงปืนฉับพลัน ในหลักสูตรของนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อลดเป้าหมายลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายเรา และสร้างความสูญเสียให้กับข้าศึก, การประกอบกำลังเข้าทำการรบ ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่สำคัญในยามสงคราม, การสาธิตการเข้าตี เข้าปะทะ และการเข้าตีเร่งด่วน ดำเนินกลยุทธ์อย่างรวดเร็วทำลายข้าศึกทันที เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยเหนือสามารถใช้พื้นที่ในการปฏิบัติขั้นต่อไป

พร้อมกันนี้ ได้ทอดพระเนตรอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารราบ ระดับหมู่ ระดับหมวด ระดับกองร้อย และกองพัน อาทิ ปืนพก 86 อัตรากระสุนมูลฐาน 21 นัด ประจำการปี 2486 และปืนเล็กยาวทาโว ระยะยิงไกลสุด 3,000 เมตร ประจำการปี 2551

จากนั้น ประทับรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3E1 ออกจากสนามยิงปืนทางยุทธวิธี ไปยังท่าเสด็จ ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

แล้วทอดพระเนตรการสาธิตการดำรงชีพในป่า การหาน้ำในป่า โดยวิธีตัดเถาวัลย์น้ำ ที่ต้องตัดให้ลึกตรงโคนชิดกับดิน และทดสอบก่อนว่ากินได้หรือไม่ โดยการจุ่มนิ้วลงไปในน้ำ แล้วเอาไปไว้ใต้ลิ้น ถ้าน้ำมีรสชาติขมหรือซ่าลิ้นไม่ควรดื่ม, การหาอาหาร และการจุดไฟโดยใช้ไม้ไผ่ ด้วยวิธีสีไม้ เพื่อการประกอบอาหาร

ในตอนบ่าย เสด็จไปยังอาคารเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหารราบ ทอดพระเนตรการสาธิตการฝึกยิงปืน เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง โดยการจำลองยิง ซึ่งโรงเรียนทหารราบ เริ่มนำเข้ามาใช้งาน เมื่อปี 2545 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วยในระดับหมู่ปืนเล็กทหารราบ ได้ใช้ฝึกให้เกิดทักษะ และความชำนาญในการใช้อาวุธ โดยไม่ต้องใช้กระสุนจริง อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจำลองอาวุธทุกชนิดที่มีบรรจุในหมู่ปืนเล็ก อาทิ ปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เป็นอาวุธประทับบ่ายิง สามารถยิ่งได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ ระยะยิงไกลสุด 2,653 เมตร และเครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม 203 ขนาด 40 มิลลิเมตร สามารถยิงได้ทั้งปืนเล็ก และลูกระเบิดยางในกระบอกเดียวกันทำงานด้วยการเลื่อนลำกล้องออก และเข้า ยิงด้วยการประทับบ่า ระยะยิงไกลสุด 400 เมตร

จากนั้น เสด็จไปยังสนามกีฬายิงปืน ศูนย์การทหารราบ ทรงฟังการบรรยายการใช้ปืน BBGUN ซึ่งปืน BBGUN ที่จะทำการยิงมี 2 ชนิด คือ ปืนพกแบบ 1911 ทำงานด้วยระบบแก๊สบรรจุที่ซองกระสุน และปืนเล็กสั้น จู่โจม แบบ M4 ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่ จากนั้น ทรงทดลองทรงปืน BBGUN แบบปืนพกที่ระยะ 10 เมตร และปืนเล็กสั้นที่ระยะ 10 เมตร

Comments
Loading...