กรมสมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตราชบุรี

598

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งจัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 106135 ของนายจิราวุฒิ แซ่ตั้ง คหบดีในจังหวัดราชบุรี ที่มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคที่ดินให้แก่สภากาชาดไทย

โดยอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จะก่อสร้างเป็นอาคาร 4 หลัง พื้นที่ใช้สอย รวม 6,156 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 175 ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นสถานที่บริการโลหิตครบวงจรเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

Comments
Loading...