นายกฯเปิดศูนย์ราชการชายแดนภาคใต้หวังเศรษฐกิจดีขึ้น

509

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ด้านหน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และข้าราชการระดับสูง ลงพื้นที่ตรวจราชการต่างจังหวัด โดยมี สส.พรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ให้การต้อนรับ ท่ามกลางการวางกำลังผสมตำรวจ-ทหาร-ฝ่ายปกครองอารักขาพื้นที่อย่างเข้มงวด และขอให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องปลดอาวุธด้วย 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีพบประชาชนและส่วนราชการณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนกาคใต้

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ และศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานด้านกิจการเด็กและสตรี และพบนักเรียน นักศึกษาพู่ได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา

ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพและการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรจังหวัดยะลา เพื่อผลักดันให้ยะลาเป็นเมืองทุเรียนแห่งภาคใต้ตอนล่าง หรือ Yala Durian City 

Comments
Loading...