ปภ.เตือนรับมือฝนตกหนักคลื่นลมแรง

478

ปภ. เตือน ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือฝนตกหนัก – คลื่นลมแรง ในระยะนี้

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 9 – 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สตูล ตราด ระนอง และจังหวัดปัตตานี รวม 10 อำเภอ 31 ตำบล 68 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 475 หลัง ผู้บาดเจ็บ 2 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ปภ. ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป


ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล จันทบุรี และจังหวัดตราด รวมถึงทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 2 – 4 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร ซึ่ง ปภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมสรรพกำลัง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้เผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย

Comments
Loading...