โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ปชช.ไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็ง

483

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุอัคคีภัยป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเชิญกระเป๋าอุ่นไอรักพระราชทาน และแว่นตากันฝุ่นละออง กับหน้ากากอนามัยมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

โอกาสนี้ องคมนตรี มอบเงินพระราชทาน ในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ที่ไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 ราย ด้วย

องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันป่าพรุควนเคร็งให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการดำรงชีวิตด้วย

Comments
Loading...