หลักสูตร “ทหารใหม่พระราชทา สร้าง “พลทหารต้นแบบ”

665

หลักสูตร”ทหารใหม่พระราชทาน”

“บิ๊กแดง” พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เตรียม เปลี่ยนการฝึก ทหารใหม่ ใช้ หลักสูตร”ทหารใหม่พระราชทาน” สร้าง”พลทหารต้นแบบ” เผย เตรียม จัด Soldier Road Show มี”ทหารใหม่พระราชทาน” 100 คน เตรียมแยกเดินสาย ไปแสดงสาธิต ให้หน่วยต่างๆทั่วทบ. ชมความเป๊ะ และปรับการฝึก ทหารใหม่ แบบพระราชทาน….ดูแล ตั้งแต่ อาหาร โภชนาการ จิตวิทยา ลักษณะทหาร

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุม ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (ผบ.นขต.ทบ.)จนถึง ระดับผู้บังคับกองพัน

พลเอกอภิรัชต์ ให้ความสำคัญกับ นโยบายการดูแลและฝึกทหารใหม่ โดยกองทัพบกเตรียมนำ “พลทหารต้นแบบ” จำนวน 100 นาย ซึ่งเป็นทหารใหม่ที่ผ่านการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ ตามแนวทางพระราชทาน จากหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เตรียมไปทำการฝึกสาธิตให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกทั่วประเทศ ได้เห็นถึงขีดความสามารถ และมาตรฐานของทหารใหม่ ที่ผ่านการฝึกภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีความอ่อนตัว เหมาะสมกับสภาวการณ์

โดยมีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ลักษณะทางทหาร โภชนาการ จิตวิทยา การสร้างแรงจูงใจ

ทั้งนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก จะได้นำแนวทางการฝึกดังกล่าวไปเป็นต้นแบบ และปรับการฝึกทหารใหม่ของหน่วยต่อไป ซึ่งการฝึกภายใต้การบริหารจัดการแนวใหม่ “พลทหารต้นแบบ” นี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบการฝึกและการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบกในภาพรวมแล้ว ยังส่งผลดีต่อทหารใหม่โดยตรงอีกด้วย

Comments
Loading...