ประกาศสำนักพระราชวังกรมสมเด็จพระเทพเสด็จเยือนออสเตรเลีย

621

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๓ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติกรุงแคนเบอร์รา จากนั้น จะทรงพบกับพลเอก เดวิด จอห์น เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์รอยัลแทสเมเนีย อุทยานแห่งชาติไฟรซิเน็ต เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโบโนร็อง หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา และองค์กรความร่วมมือด้านโรคสมองพิการ เขตสกัลลิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ทีจี ๔๗๕ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๙ นาฬิกา ๒๐ นาที และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๗๖ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖ นาฬิกา ๒๐

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

Comments
Loading...