ไทยพร้อมร่วมมือสมัชชาอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนให้ก้าวหน้าในทุกมิติ

492

ไทยพร้อมร่วมมือสมัชชาอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนให้ก้าวหน้าในทุกมิติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 40 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร

โดยรัฐบาลและประชาชนไทยต้อนรับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกและผู้สังเกตการณ์ทุกคน AIPA ถือมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะ AIPA มีส่วนทำให้เสาหลักด้านสังคมมีความเข้มแข็งโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนโยบายรัฐบาลจะสำเร็จส่งผ่านไปยังประชาชนต้องผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งขณะนี้อาเซียนกำลังเผชิญความท้าทายต่างๆ

ขอชื่นชมการที่ AIPA สามารถผลักดันอาเซียนให้ปลอดยาเสพติดและชื่นชมคณะที่ปรึกษารัฐสภาอาเซียนที่เห็นพ้องพัฒนาทางเลือกและตกลงร่วมกันพัฒนาชุมชนอาเซียนให้ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน การแก้ปัญหายาเสพติดทุกคนจะร่วมมือกันอย่างจริงจังให้ยาเสพติดหมดไป

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะทะเล ไทยในฐานะประธานอาเซียนมุ่งมั่นแก้ปัญหาขยะทะเลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยหวังว่า AIPA จะนำปฏิญากรุงเทพฯ เป็นกรอบในการผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนให้เกิดความยั่งยืน เชื่อมั่นว่า การทำงานร่วมกันของอาเซียนภายใต้กรอบ AIPA จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายให้สอดคล้องกัน เพื่อเป็นกรอบแนวทางอนาคตที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง เพื่อให้อาเซียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และร่วมกันขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้ก้าวหน้าในทุกมิติ

Comments
Loading...