เตือน‼️22 จว.เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์เร่งช่วยเหลือด่วน

520

ปภ. เผยวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน และแพร่ ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือ

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ เปิดเผยว่า จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่ สตูล ตราด ปัตตานี กาญจนบุรี อุดรธานี ตรัง นครนายก ระนอง อุบลราชธานี หนองคาย น่าน เชียงใหม่ บึงกาฬ เชียงราย สกลนคร นครพนม พะเยา อุตรดิตถ์ มุกดาหาร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน และแพร่ รวม 64 อำเภอ 130 ตำบล 225 หมู่บ้าน

 บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,113 หลัง โรงเรียน 2 แห่ง เรือ 2 ลำ วัด 1 แห่ง ผู้บาดเจ็บ 3 ราย (สตูล 2 ราย แม่ฮ่องสอน 1 ราย) ยังคงมีสถานการณ์ใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น อำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอพาน และอำเภอเชียงแสน รวม 16 ตำบล 27 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลด เพชรบูรณ์ เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอบึงสามพัน พื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย

ปัจจุบันระดับน้ำลดลง แม่ฮ่องสอน เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปาย และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวม 5 ตำบล 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง แพร่ เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 2 อำภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอสอง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง

โดยระยะนี้พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักมากบางแห่ง อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ ซึ่ง ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยอย่าง

Comments
Loading...