โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

806

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎร และการศึกษาของเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโรงเรียนสาขา พร้อมศึกษาและวางแผนโครงการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 โรงเรียนที่เหลือ หลังจากเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านเกาะสะเดิ่งเรียบร้อยแล้ว

เดินทางโดยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ สลับกับการเดินเท้า จากหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทอง ไปยังโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ก่อนที่จะเดินทางต่อ ไปยังโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง สภาพเส้นทางผ่านป่าเขาสูงชันและลำห้วย โดยทั้งสองโรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษา ด้วยน้ำพระราชหฤทัย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชน ที่มาคอยต้อนรับ พร้อมได้เชิญกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล

โดยเฉพาะในด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการโรงเรียนกองทุน รวมถึงประชุมศึกษาและวางแผนโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและได้รับความช่วยเหลือต่างรู้สึกปลาบปลื้ม ยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ก่อนที่จะเดินทางต่อ ไปยังโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง สภาพเส้นทางผ่านป่าเขาสูงชันและลำห้วย

Comments
Loading...