ประกาศสำนักพระราชวังกรมสมเด็จพระเทพจะเสด็จฯเยือนสมาพันธรัฐสวิส

809

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2562

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆ อาทิ คณะสัตวแพทยศาสตร์และศูนย์ปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยซูริก ศูนย์ปศุสัตว์และสัตวแพทย์ เมืองลินเดา โรงเรียนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและกฎหมาย สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยซังคท์กัลเลิน และองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 970 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2562 เวลา 01.05 นาฬิกา และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 971 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2562 เวลา 05.30 นาฬิกา

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
27 สิงหาคม พุทธศักราช 2562

Comments
Loading...